De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Professionals

De professionals die op deze lijst vermeld staan, zijn kinesiologen die op een adequate manier praktijkvoeren in kinesiologie. Zij stellen zich graag aan je voor. Sorteer op naam of provincie om in detail verder te zoeken. 

In verband met het corona virus adviseren wij onze Trainers en Professionals zich goed op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en adviezen van het RIVM, medisch specialisten en de regering. Wij raden iedereen aan volgens deze adviezen te handelen.

FLICZ (Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire zorg), RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen) en NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) hebben gezamenlijk initiatief genomen om, in samenspraak met een groot aantal beroepsgroepen, één protocol voor de CAMsector (Complementary Alternative Medicine) op te stellen hoe de professional dat veilig voor de cliënten en zichzelf kan doen. Alle professionals zijn hiervan op de hoogte en zullen dienovereenkomstig handelen.

Sinds 19 december zijn alleen contactberoepen ten behoeve van zorg (medische contactberoepen) open. Dit zijn de beroepsgroepen die vallen onder de Wkkgz. Kinesiologie valt hieronder.


24.5
1032
30
54.92.164.9