De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Algemene voorwaarden

Bij Stichting TOPKI (hierna te noemen "TOPKI") zijn we genoodzaakt om ons aan bepaalde betalingsvoorwaarden te houden.

Betalingsvoorwaarden

Een factuur moet binnen 14 dagen worden voldaan.
Bij niet tijdig betalen zal TOPKI nog 1 x een herinnering betaling sturen met een uiterlijke termijn van 2 weken. Daarna behoudt TOPKI zich het recht voor om het verschuldigde bedrag met € 5,- per week te verhogen, waarvan betreffende persoon bericht krijgt.
Dit geldt voor alle verschuldigde betalingen aan TOPKI.

We verwijzen hiervoor ook naar het Reglement van inschrijving.

Voor losse modules kan men zich ook als niet-student inschrijven. De Annuleringsvoorwaarden zijn ook dan van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Administratiekosten en verblijfskosten worden nooit gerestitueerd;
 • Bij annulering tot acht weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 100% gerestitueerd;
 • Bij annulering tot zes weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 50% gerestitueerd;
 • Bij annulering tot vier weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 25% gerestitueerd;
 • Bij annulering binnen vier weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 0% gerestitueerd.
 • De annuleringsvoorwaarden zijn openbaar gepubliceerd. Op facturen wordt naar deze voorwaarden verwezen.

Voor het inschrijven als student bij TOPKI gelden de volgende voorwaarden:

 • Vanaf het moment van schriftelijke inschrijving als student bij TOPKI betaalt de student jaarlijks €150,00 collegegeld en éénmalig €50,00 inschrijfkosten.
 • De factuur moet binnen 14 dagen worden voldaan. Hierna volgt een intakegesprek met een vakinhoudelijke begeleider.
 • In januari ontvangt de student een aanvullende rekening naar rato voor het collegegeld van het nieuwe jaar.

Beëindiging van de inschrijving door de student:

 • De inschrijving als student voor de opleiding kan in de loop van een studiejaar op verzoek van de student per kalenderjaar worden beëindigd.
 • Een verzoek tot beëindiging van de inschrijving in de loop van een studiejaar dient vóór 1 november plaats te vinden. Dit kan schriftelijk naar TOPKI of via e-mail naar info AT topki DOT nl.
 • Bij beëindiging van de inschrijving door de student heeft de student geen recht op restitutie van het al betaalde collegegeld.

Beëindiging van de inschrijving door TOPKI:

 • Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, waaronder TOPKI zich het recht voorbehoudt een student de toegang tot de opleiding te weigeren of te royeren. Denk aan: ernstige misdragingen, fraude, gedragingen of uitlatingen die blijk geven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het vak van Professioneel Kinesioloog.

Voor het inschrijven voor een abonnement voor bij- en nascholing bij TOPKI gelden de volgende voorwaarden:

 • Vanaf het moment van schriftelijke inschrijving voor een abonnement voor bij- en nascholing bij TOPKI betaalt de abonnee jaarlijks een bijdrage van €100,00.
 • De factuur moet binnen 14 dagen worden voldaan. In januari ontvangt de abonnee een aanvullende rekening naar rato voor het nieuwe jaar.
 • Door middel van dit abonnement heeft de abonnee toegang tot de persoonlijke begeleidingsdagen van TOPKI.

Beëindiging van de inschrijving voor de bij- en nascholing bij TOPKI:

 • De inschrijving voor een abonnement voor bij- en nascholing kan in de loop van een studiejaar op verzoek van de abonnee per kalenderjaar worden beëindigd.
 • Een verzoek tot beëindiging van de inschrijving in de loop van een studiejaar dient vóór 1 november plaats te vinden. Dit kan schriftelijk naar TOPKI of via e-mail naar info AT topki DOT nl.
 • Bij beëindiging van de inschrijving door de abonnee heeft men geen recht op restitutie van het al betaalde abonnementsgeld.

Beëindiging van de inschrijving door TOPKI:

 • Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, waaronder TOPKI zich het recht voorbehoudt een abonnee de toegang tot bij- en nascholingscursussen en persoonlijke begeleidingsdagen van TOPKI te weigeren of te royeren. Denk aan: ernstige misdragingen, fraude, gedragingen of uitlatingen die blijk geven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het vak van therapeut of kinesioloog.

Voor het inschrijven als Trainer bij TOPKI gelden de volgende voorwaarden:

 • de trainer is updated instructeur in het te geven onderdeel;
 • de trainer krijgt een account op de website en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud;
 • de trainer kan de door TOPKI erkende cursussen in de agenda plaatsen. Daarna worden ze direct in de agenda op de website geplaatst;
 • de trainer betaalt jaarlijks €95,00 als bijdrage (voor een abonnement van zowel trainer als professional wordt €125,00 per jaar in rekening gebracht);
 • opzegging dient vóór 1 november plaats te vinden. Dit kan schriftelijk naar TOPKI of via e-mail naar info AT topki DOT nl.

Voor het inschrijven als Professional bij TOPKI gelden de volgende voorwaarden:

 • de professional heeft minimaal Touch For Health 1 t/m 4, Stress Release 1 t/m 4, Voeding 1 en 2,  Zicht op Leefblind 1 en 2 gevolgd. Een andere opleiding die vergelijkbaar is dient eerst overlegd en goedgekeurd te worden;
 • de professional krijgt een account op de website en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud;
 • de professional krijgt, indien van toepassing, een vermelding op de pagina practitioners Voeding & Allergie en/of op de pagina practitioner LEAP;
 • de professional betaalt jaarlijks €75,00 als bijdrage (voor een abonnement van zowel professional als trainer wordt €125,00 per jaar in rekening gebracht);
 • opzegging dient vóór 1 november plaats te vinden. Dit kan schriftelijk naar TOPKI of via e-mail naar info AT topki DOT nl.

Voor het inschrijven als Practitioner Voeding & Allergie bij TOPKI gelden de volgende voorwaarden:

 • de practitioner Voeding & Allergie dient de 10-daagse voedingslijn van TOPKI te hebben gevolgd;
 • de practitioner dient updated te zijn en te blijven;
 • de practitioner krijgt een vermelding op de pagina Practitioners Voeding & Allergie met naam, woonplaats, telefoonnummer en website;
 • de practitioner betaalt jaarlijks €35,00 als bijdrage;  (voor een abonnement van zowel practitioner Voeding & Allergie als practitioner LEAP wordt €50,00 per jaar in rekening gebracht);
 • opzegging dient vóór 1 november  plaats te vinden. Dit kan schriftelijk naar TOPKI of via e-mail naar info AT topki DOT nl.

Voor het inschrijven als Practitioner LEAP bij TOPKI gelden de volgende voorwaarden:

 • de practitioner LEAP heeft minimaal LEAP 1 gevolgd;
 • de practitioner dient updated te zijn en te blijven;
 • de practitioner krijgt een vermelding op de pagina LEAP met naam, woonplaats, telefoonnummer en website;
 • de practitioner betaalt jaarlijks €35,00 als bijdrage;  (voor een abonnement van zowel practitioner Voeding & Allergie als practitioner LEAP wordt €50,00 per jaar in rekening gebracht);
 • opzegging dient vóór 1 november plaats te vinden. Dit kan schriftelijk naar TOPKI of via e-mail naar info AT topki DOT nl.