De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Algemene voorwaarden

Bij Stichting TOPKI (hierna te noemen "TOPKI") zijn we genoodzaakt om ons aan bepaalde betalingsvoorwaarden te houden. We verwijzen hiervoor ook naar het Reglement van inschrijving.

Voor losse modules kan men zich ook als niet-student inschrijven. De Annuleringsvoorwaarden zijn ook dan van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden:

 • Administratiekosten en verblijfskosten worden nooit gerestitueerd;
 • Bij annulering tot acht weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 100% gerestitueerd;
 • Bij annulering tot zes weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 50% gerestitueerd;
 • Bij annulering tot vier weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 25% gerestitueerd;
 • Bij annulering binnen vier weken voor de startdatum van de cursus wordt het desbetreffende gefactureerde cursusgeld voor 0% gerestitueerd.
 • De annuleringsvoorwaarden zijn openbaar gepubliceerd. Op facturen wordt naar deze voorwaarden verwezen.

Voor het inschrijven als student bij TOPKI gelden de volgende voorwaarden:

 • Na schriftelijke inschrijving als student bij TOPKI ontvangt de student een factuur van €50,00 voor inschrijfkosten inclusief intakegesprek, welke binnen 14 dagen moet worden voldoen. Hierna volgt een intakegesprek met een vakinhoudelijke begeleider.
 • Vanaf het moment van inschrijving betaalt de student jaarlijks €70,00 collegegeld. Het collegegeld wordt in januari gefactureerd. Bij inschrijving na januari wordt het collegegeld naar rato berekend.

Beëindiging van de inschrijving door de student:

 • De inschrijving als student voor de opleiding kan in de loop van een studiejaar op verzoek van de student per kalenderjaar worden beëindigd.
 • Een verzoek tot beëindiging van de inschrijving in de loop van een studiejaar dient vóór 1 oktober plaats te vinden. Dit kan schriftelijk naar TOPKI of via e-mail naar info AT topki DOT nl.
 • Bij beëindiging van de inschrijving door de student heeft de student geen recht op restitutie van het al betaalde collegegeld.

Beëindiging van de inschrijving door TOPKI:

 • Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, waaronder TOPKI zich het recht voorbehoudt een student de toegang tot de opleiding te weigeren of te royeren. Denk aan: ernstige misdragingen, fraude, gedragingen of uitlatingen die blijk geven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het vak van Professioneel Kinesioloog.

Voor het inschrijven als Trainer bij TOPKI gelden de volgende voorwaarden:

 • de trainer is updated instructeur in het te geven onderdeel;
 • de trainer krijgt een account op de website en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud;
 • de trainer kan de door TOPKI erkende cursussen in de agenda plaatsen. Daarna worden ze direct in de agenda op de website geplaatst;
 • de trainer betaalt jaarlijks €60,00 als bijdrage (voor een abonnement van zowel trainer als professional wordt €100,00 per jaar in rekening gebracht);
 • opzegging dient vóór 1 oktober plaats te vinden. Dit kan schriftelijk naar TOPKI of via e-mail naar info AT topki DOT nl.

Voor het inschrijven als Professional bij TOPKI gelden de volgende voorwaarden:

 • de professional heeft minimaal Touch For Health 1 t/m 4, Stress Release 1 t/m 4, Voeding 1 en 2,  Zicht op Leefblind 1 en 2 gevolgd. Een andere opleiding die vergelijkbaar is dient eerst overlegd en goedgekeurd te worden;
 • de professional krijgt een account op de website en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud;
 • de professional krijgt, indien van toepassing, een vermelding op de pagina practitioners Voeding & Allergie en/of op de pagina practitioner LEAP;
 • de professional betaalt jaarlijks €60,00 als bijdrage (voor een abonnement van zowel professional als trainer wordt €100,00 per jaar in rekening gebracht);
 • opzegging dient vóór 1 oktober plaats te vinden. Dit kan schriftelijk naar TOPKI of via e-mail naar info AT topki DOT nl.

Voor het inschrijven als Practitioner Voeding & Allergie bij TOPKI gelden de volgende voorwaarden:

 • de practitioner Voeding & Allergie dient de 10-daagse voedingslijn van TOPKI te hebben gevolgd;
 • de practitioner dient updated te zijn en te blijven;
 • de practitioner krijgt een vermelding op de pagina Practitioners Voeding & Allergie met naam, woonplaats, telefoonnummer en website;
 • de practitioner betaalt jaarlijks €25,00 als bijdrage;  (voor een abonnement van zowel practitioner Voeding & Allergie als practitioner LEAP wordt €40,00 per jaar in rekening gebracht);
 • opzegging dient vóór 1 oktober plaats te vinden. Dit kan schriftelijk naar TOPKI of via e-mail naar info AT topki DOT nl.

Voor het inschrijven als Practitioner LEAP bij TOPKI gelden de volgende voorwaarden:

 • de practitioner LEAP heeft minimaal LEAP 1 gevolgd;
 • de practitioner dient updated te zijn en te blijven;
 • de practitioner krijgt een vermelding op de pagina LEAP met naam, woonplaats, telefoonnummer en website;
 • de practitioner betaalt jaarlijks €25,00 als bijdrage;  (voor een abonnement van zowel practitioner Voeding & Allergie als practitioner LEAP wordt €40,00 per jaar in rekening gebracht);
 • opzegging dient vóór 1 oktober plaats te vinden. Dit kan schriftelijk naar TOPKI of via e-mail naar info AT topki DOT nl.