De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Werken met het educatieve model

Het educatieve model loopt als een `rode draad` door de hele opleiding.

Bij het educatieve model staat het bewustwordingsproces centraal. De hele balans, zowel het kinesiologische deel als het vraaggesprek, is een samenspel tussen tester en geteste (cliënt).
Het educatieve model is gebaseerd op respect, onderlinge gelijkwaardigheid en integriteit. De cliënt is en blijft verantwoordelijk voor zichzelf en bepaalt zijn/haar eigen keuze. De cliënt dient te allen tijde keus te hebben en keus te voelen. Hierbij is het leermoment, de educatie ofwel het inzicht van groot belang.

Blokkades in het energieveld, houdingsveranderingen en klachten geven aan dat er een verstoring is van het evenwicht tussen lichaam, ziel en geest. Dit kan gepaard gaan met emotionele gevoelens van onevenwichtigheid.

Voor de cliënt is het verband tussen de klacht en het verhaal wat het lichaam middels de klacht wil vertellen niet altijd duidelijk. De kinesioloog is in staat om de onbalans in het lichaam van de cliënt te vertalen naar de omstandigheden en kan de cliënt ondersteunen in het bewustwordingsproces. De kinesioloog kan de cliënt helpen om te zien, voelen en waarnemen wat er aan de hand is, via de eigen zintuigen; dat is echt, wezenlijk leren. Van binnenuit, niet via de ander, maar via zichzelf. Dat heeft waarde en die informatie blijft ook hangen.

Het is dus niet belangrijk dat de kinesioloog vertelt wat er aan de hand is. Het is belangrijk dat uiteindelijk de cliënt zelf zijn eigen verhaal leest, vertelt en leert. Van daaruit komt de weg vrij naar verandering. Daarin mag de kinesioloog de begeleider zijn.

Het is daarom niet alleen belangrijk dat de klacht verdwijnt, maar juist dat de cliënt begrijpt welke ‘houding’ hieraan ten grondslag ligt. Op een subtiele manier iemand begeleiden naar de kern van de kwestie. Inzicht, daar gaat het om!

Tijdens de opleiding leer je veel verschillende kinesiologische methodes. Dit biedt je de mogelijkheid om een klacht van verschillende kanten te benaderen; Touch for Health, Stress Release, BrainGym, Zicht op Leefblind, Voeding Testen en Balanceren, enz.

Werken volgens het educatieve model wordt tijdens het examen tot Professioneel Kinesioloog zwaar meegewogen. Hierbij wordt de ethische code, zoals opgesteld door het International Kinesiology College (IKC) te Australië gehanteerd.
De kinesiologische methode waarmee je tijdens het examen werkt laat zien dat je de technieken begrijpt en goed in kunt zetten. Gebruik maken van het educatieve model laat zien dat je professioneel werkt.

Het is belangrijk dat jij weet wat, hoe en waarom je iets doet en dat je cliënt je hier altijd in kan volgen door de ander mee te nemen op zijn of haar eigen reis.
Daarnaast moet je kunnen reflecteren op je therapeutische handelen en dat in je werk als Professioneel Kinesioloog integreren. Daarbij is het van belang dat je een beeld hebt van je eigen visie en eigenheid.