De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

VRIJSTELLING bij TOPKI

Vrijstellingscommissie: Karin van Berkel i.o.m. bestuur TOPKI

Inleiding / Toelichting:

 • Soms zijn onderdelen van de opleiding reeds gevolgd bij een andere studie of opleiding. Bij overleg van geldige diploma’s is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor het desbetreffende vak / module of onderwijseenheid. Voorwaarde is wel dat de diploma’s / certificaten niet ouder zijn dan 5 jaar.
 • Bij de intake worden de diploma’s en certificaten van de student door de vakinhoudelijke begeleider gescreend. Daarna wordt bij twijfel over vrijstelling overleg gepleegd met hetzij het bestuur (afdeling vrijstelling) of met de verantwoordelijke trainer cq opleiding voor het desbetreffende cursusonderdeel.
 • Wanneer duidelijk is wat de mogelijkheden van vrijstelling zijn wordt dit schriftelijk kortgesloten met de student. Een kopie hiervan komt in de map van vakinhoudelijke supervisie, zowel bij de vakinhoudelijke begeleider als bij een lid van het bestuur, die we tot en met het eindexamen bewaren.

Vrijstelling kan gegeven worden voor:

 • reeds behaalde kinesiologie uren bij erkende trainers (updated, IKC erkend bij Touch for Health, of updated in andere discipline).;
 • medische basiskennis, wanneer een opleiding gevolgd is op HBO bachelor niveau en met een diploma is afgesloten. Bijvoorbeeld: een Fysiotherapeut (na 2005 afgestudeerd) die een vrijstelling kan krijgen voor de MBK bachelor.;
 • bedrijfsvoering, wanneer iemand langer dan 5 jaar een eigen bedrijf heeft gehad of wanneer iemand een studie heeft gedaan met voldoende uren bedrijfsvoering.
 • De vrijstelling wordt momenteel geregeld door Karin van Berkel, secretaris van TOPKI. Zij heeft de taak dit onderdeel, in overleg met het bestuur, te regelen met de studenten. Bij vragen wordt overleg gepleegd met de verantwoordelijke trainers voor de cursus.

Stappenplan:

 1. Het verzoek tot vrijstelling wordt ingediend bij de vakinhoudelijke begeleider bij intake of bij een vervolgafspraak.
 2. De student dient de kopieën van diploma’s digitaal in bij vakinhoudelijke begeleider.
 3. De vakinhoudelijke begeleider dient het verzoek met bijgesloten kopieën in bij de vrijstellingscommissie.
 4. De vrijstellingscommissie doet binnen 20 werkdagen een uitspraak of geeft een advies aan zowel vakinhoudelijke begeleider als aan de student. Deze uitspraak wordt schriftelijk verstrekt (via de mail) aan student en een CC van deze mail gaat naar info AT topki DOT nl zodat ook het bestuur van dit besluit op de hoogte is.
 5. De student bewaart deze mail in portfolio en dient deze later in met kopie van diploma, (in) samen met excell uitdraai en andere certificaten en diploma’s wanneer wordt ingeschreven voor het examen.