De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Bij- en nascholing

Bij- en nascholing is mogelijk van alle cursussen die onder de SNRO accreditatie van TOPKI vallen.

Deze cursussen worden in ieder geval door de LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten), de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten) geaccepteerd als bij- en nascholing.

Ook vanuit andere disciplines kan kinesiologie een aanvulling zijn. Start bijvoorbeeld met een cursus Touch for Health of Edu-kinesiologie.

Je kunt op verschillende manieren de geplande cursussen vinden.

 Agenda ►  Modules ►  Trainers ►  Opleidingsjaar ►

TOPKI biedt vakinhoudelijke cursussen, gegeven door een van onze aangesloten, erkende en geüpdatet trainers:

Dit zijn de kinesiologische 'bakstenen' van het ‘Huis van TOPKI’ van waaruit je anderen begeleidt naar een gezonder en bewuster leven.

TOPKI biedt ook therapeutische cursusdagen, gericht op je persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden t.b.v. je verdere professionalisering als algemeen CAM-therapeut of Kinesioloog. TOPKI zet zich in voor jouw persoonlijke groei en dit gebeurt op een persoonlijke en opbouwende manier. Dit noemen wij ook wel de TOPKI-dagen. Via een abonnement van €100 per jaar heb je toegang tot al deze persoonlijke begeleidingsdagen.

Dit is het kinesiologische 'cement tussen de bakstenen' van het ‘Huis van TOPKI’. Deze modules zorgen ervoor dat je therapeutisch werkt, het educatieve model volgt, in je kracht staat én dat volledig vanuit jouw talenten. Wij begeleiden je bij je eigen vorming en stimuleren je ontwikkeling als therapeut.

          

 <----

 Ik wil graag een abonnement voor bij- en nascholing bij TOPKI ►

Bij TOPKI heb je dus een ruime mogelijkheid van bij- en nascholing. De beschrijving en toegangseisen van de cursussen zijn aangegeven bij de betreffende module. Wanneer er een cursus niet in de agenda gepland is, kun je de trainer hiernaar vragen via de mail. Onder elke cursus staan de trainers die les mogen geven voor de betreffende cursus en achter elke foto staat een mailadres.

Bekijk de video voor verder uitleg over het Huis van TOPKI.