De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Brain Gym® 1.01

Basis Leren Edu-Kinesiologie

Bewegen om te leren; leren met plezier en vertrouwen.

In deze cursus leer je de 26 Brain Gym-oefeningen en verschillende actiebalansen; voor jezelf en om door te kunnen geven aan anderen. Brain Gym helpt om het leren en functioneren te vergemakkelijken en op een ontspannen manier je doelen te bereiken. Meer specifiek kunnen de oefeningen ook remediërend ingezet worden voor leerlingen met problemen op het gebied van leren, gedrag en aandacht.

Brain Gym® 1.01 is praktisch en het zelf ervaren staat centraal. Vanuit eigen ervaring kun je alles gemakkelijker toepassen en doorgeven.
Het doel van Brain Gym® 1.01 is de Brain Gym oefeningen in de praktijk kunnen overbrengen en inzetten. Het uitvoeren van verschillende balansen; voor jezelf en met leerlingen, cliënten en anderen. Alles ter verbetering van het leren en dagelijks functioneren, of voor een beter gevoel van welzijn. 

Brain Gym 1.01 wordt idealiter gevolgd door eerste-jaars studenten.

De leerdoelen van Brain Gym 1.01 zijn:

  • het uitvoeren en eigen maken van de 26 Brain Gym-oefeningen
  • inzetten van de PACE: een set van 4 oefeningen als fysieke voorbereiding op een leerproces
  • het formuleren van de ultieme doelstelling
  • gebruik maken van het 5-stappenplan van Brain Gym
  • het kunnen onderscheiden van Leerflow; startversnelling (low gear) en kruissnelheid (high gear) bij een leerproces
  • kennis hebben van enige informatie over het brein en de rol van de linker en de rechter hersenhelft
  • kennis hebben van de Informatie over drie dimensies die nodig zijn bij het leren: aandacht, organisatie en informatieverwerking
  • het toepassen van de 2- en 3-dimensionale Repatterning van Dennison: procedures om de coördinatie tussen de drie dimensies van lichaam en brein onderling te optimaliseren
  • het toepassen van verschillende actiebalansen, alle met het doel om beter te functioneren op het gebied van leren
  • het verankeren wat nieuw geleerd werd door middel van observeren en (facultatief) 3 spiertesten

Na afloop van Brain Gym® 1.01 heb je de gereedschappen in handen om een Edu-K balans uit te voeren met betrekking tot een speciaal doel. Hierbij maak je gebruik van observeren en/of spiertesten om de juiste Brain Gym activiteiten in te zetten en de verandering te verankeren.

Verplicht te volgen module
Aantal uren: 24
Verplichte vooropleiding: geen
Vervolg: Brain Gym® 2.01

Agenda Brain Gym® 1.01


Trainers van de module Brain Gym® 1.01