De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Deelopleiding 

Een deelopleiding bestaat uit een basispakket waarmee de fundering wordt gelegd, en een deel waarin de specialisatie vorm krijgt. Naast het verplichte deel bevelen wij ook cursussen aan die in de lijn van de gekozen specialisatie liggen. Is de deelopleiding afgerond dan heb je voldoende kennis opgedaan om een praktijk te openen in de gekozen richting. Mocht je hierna kiezen om de hele opleiding te volgen, zodat je je kunt aansluiten bij een van de beroepsverenigingen, dan is de overstap zonder verlies van uren te maken. Zo wordt de deelopleiding een onderdeel van de totale 4-jarige opleiding en wordt er vrijstelling gegeven over de reeds behaalde onderdelen. 

Je kunt kiezen voor de richtingen Kinesiologie en Lichaamsstructuur, Kinesiologie en Emoties, Kinesiologie en Voeding (allergieën) en Kinesiologie en Leren. 

Een deelopleiding is aantrekkelijk voor:

  • aankomend therapeuten zonder specifieke vooropleiding, die het verlangen koesteren om een praktijk te openen in een specifieke richting
  • kinesiologie-studenten, die zich willen verdiepen of specialiseren in een bepaalde richting
  • kinesiologen die zich verder willen bekwamen in een specifieke richting (vrijstelling voor reeds behaalde onderdelen worden in overleg gegeven)
  • therapeuten met een vooropleiding op alternatief vlak, die het gebied van kinesiologie willen verkennen en zo een leidraad hebben voor een bepaalde voorkeursrichting
  • paramedici die kinesiologie willen gebruiken om het reguliere met het alternatieve te combineren en hun eigen kennis en handelen willen verrijken

 

 Inschrijven deelopleiding ►

 Neem contact met ons op voor meer informatie ►