De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Themadag Vingermodes

Verdieping Themadagen

Een stukje achtergrond:

Handmodes of mudra's werken vanuit het gegeven dat onze handen onze vertegenwoordigers zijn.
Enerzijds van ons hele lichaam - alle onderdelen van het lichaam zijn in de handen terug te vinden - en anderzijds van ons innerlijk, ons geestelijk en psychisch zijn. De bewegingen of de houdingen van onze handen zeggen heel veel over onze geestelijke en emotionele houding. De fysieke, activerende handhoudingen ontwikkelen een stroom van energetische kracht om de eventuele blokkades in het lichaam op te heffen.
De handhoudingen van de energetische adembewegingen sturen extra energie naar de verschillende lichaamsdelen. De spirituele mudra's geven opdracht aan het onderbewuste en laten de spirituele energie langzaam ontwaken. Pas als deze spirituele energie werkzaam is, worden de mentale energiepatronen - die ons vasthouden en beperken - aangesproken om tot een verandering te komen.

In de kinesiologie worden handmodes (wij noemen ze vingermodes) gebruikt om uit te zoeken in welk werkveld de gevonden blokkade(s) het best gecorrigeerd kunnen worden. Tijdens deze dag wordt er kennis gemaakt met basis vingermodes en hoe je ze toepast.
Je leert dus een tool gebruiken, waarbij je via de spiertest in combinatie met de vingermodes uitvindt welke correctietechniek door cliënt wordt gevraagd. Dit is het stukje maatwerk wat bij elke cliënt met eenzelfde klacht anders kan zijn.
Je leert onder welke vingermode je de tot nu toe geleerde technieken kunt scharen. Je leert op verschillende manieren met de vingermodes te werken.

De volgende vingermodes worden behandeld:
structuur, chemie, emotiel elektromagnetisch, kleur, specifieke spier, essence, kruisloop, tibetaanse 8, 5-elementen, gaits, reactieve spieren, water.
Ook leer je de more-mode en de prioriteitmode en leer je werken met de pause-lock. 

Al met al dus een zeer leerzame dag, waarbij je meer houvast krijgt en nog overzichtelijker kunt balanceren. Je leert gerichter te zoeken naar de oorzaak van de onbalans(en) en de in te zetten correctiemethodes.

De leerdoelen van de Themadag Vingermodes zijn:

  • het leren van de diverse vingermodes
  • het leren toepassen ervan tijden het balanceren van een cliënt
  • het leren werken met de pause-lock

Na afloop van de Themadag Vingermodes ben je in staat om de vingermodes en pause-lock toe te passen tijdens het geven van een balans.

Verplicht te volgen module
Aantal uren: 8
Online Leeromgeving beschikbaar
Verplichte vooropleiding: Touch for Health 4
Vervolg:

Agenda Themadag Vingermodes


Trainers van de module Themadag Vingermodes