De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Brain Gym® 1.01 In balans voor het dagelijks leven

Basis Edu-Kinesiologie Leren

Bewegen om te leren; leren met plezier en vertrouwen.

In deze cursus leer je de 26 Brain Gym®-oefeningen en verschillende actiebalansen om uit te voeren. Brain Gym helpt om het leren en functioneren te vergemakkelijken en op een ontspannen manier je doelen te bereiken. Meer specifiek kunnen de oefeningen ook remediërend ingezet worden voor leerlingen met problemen op het gebied van leren, gedrag en aandacht. Brain Gym is functioneel voor mensen van alle leeftijden.

Brain Gym® 1.01 is praktisch en het zelf ervaren staat centraal. Vanuit eigen ervaring kun je alles gemakkelijker toepassen en doorgeven.
Het doel van Brain Gym® 1.01 is zowel het kunnen overbrengen en inzetten van de Brain Gym oefeningen, als het uitvoeren van verschillende balansen. Dit alles ter verbetering van het leren en dagelijks functioneren, of voor een beter gevoel van welzijn. 

In Brain Gym® maken we tevens gebruik van observeren, en waarnemen wat ervaren wordt in gedachten, emoties en lichamelijk. Dat geeft, naast het spiertesten, de cliënt zelf informatie over zijn / haar manier van functioneren. Het zelf observeren is educatief, biedt de cliënt autonomie en draagt bij aan metacognitie*.

*Metacognitie is weten hoe je leert, zodat je er je leerstrategie op kan richten.

Brain Gym® 1.01 wordt idealiter gevolgd door eerstejaars studenten.

De leerdoelen van Brain Gym® 1.01 zijn:

 • het uitvoeren en eigen maken van de 26 Brain Gym-oefeningen
 • inzetten van de PACE: een set van 4 oefeningen als fysieke voorbereiding op een leerproces
 • het formuleren van de ultieme doelstelling
 • gebruik maken van het 5-stappenplan van Brain Gym® in een actiebalans
 • het kunnen onderscheiden van Leerflow; startversnelling (low gear) en kruissnelheid (high gear) bij een leerproces
 • De 3 Dimensies van Bewegen (de links-rechts lichaamsdimensie gerelateerd aan informatieverwerking, de boven-onder lichaamsdimensie gerelateerd aan organisatie, de voor-achter lichaamsdimensie gerelateerd aan aandacht, concentratie)
 • De 3 Dimensies van Leren (het driedelige brein; het dynamische brein)
 • De relatie leggen tussen de 3 Dimensies van het lichaam (links-rechts, boven-onder, voor-achter) en de 3 Dimensies van Leren (begrijpen hoe het driedelige brein, het dynamische brein functioneert)
 • het toepassen van de 2- en 3-dimensionale Repatterning van Dennison: procedures om de coördinatie tussen de (drie) dimensies van lichaam en brein onderling te optimaliseren
 • het toepassen van verschillende actiebalansen, alle met het doel om beter te functioneren op het gebied van leren en leven
 • het verankeren wat nieuw geleerd werd door middel van observeren en 3 spiertesten

Na afloop van Brain Gym® 1.01 heb je de gereedschappen in handen om een Edu-K balans uit te voeren met betrekking tot een speciaal doel. Hierbij maak je gebruik van observeren en spiertesten om de juiste Brain Gym® activiteiten in te zetten en de verandering te verankeren.

Verplicht te volgen module
Aantal uren: 24
Verplichte vooropleiding: geen
Vervolg: Brain Gym® 2.01 Optimale Brein Organisatie

Agenda Brain Gym® 1.01 In balans voor het dagelijks leven


Trainers van de module Brain Gym® 1.01 In balans voor het dagelijks leven