De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Biokinetische oefeningen

Stress Release Verdieping

Biokinetische oefeningen zijn passieve oefeningen, die gebruikt worden om kinetisch weefsel te balanceren. Dit weefsel kan te zwak (hypotoon) of te gespannen (hypertoon) zijn. Of spieren nu hyper- of hypotoon zijn: ze zijn uit balans. Door de afstand te verkorten tussen de oorsprong en de aanhechting van spier, pees, ligament of fascia, krijgt het weefsel de kans om te herstellen. Dit gebeurt zonder dat de testpersoon het lichaamsdeel actief beweegt. Externe druk of gewicht wordt gebruikt om de positie vast te houden.

Tevens worden de oefeningen behandeld, die bij de 16 indicatiespieren van Touch for Health 1 horen. Verder leer je om uit te testen welk weefsel verantwoordelijk is voor de onbalans en hoe dit te balanceren.

Biokinetische oefeningen worden al vele jaren gebruikt en zijn onderdeel van de kinesiologische en holistische benadering om het lichaam in evenwicht te brengen. Zij herstellen structureel evenwicht en vullen andere procedures aan die ontwikkeld zijn om emotioneel evenwicht en evenwichtige voeding te herstellen.

De leerdoelen van Biokinetische oefeningen zijn:

  • wat zijn Biokinetische oefeningen?
  • het verschil tussen hypotoon en hypertoon,
  • de verschillende soorten weefsels (spier, pees, ligament, fascia),
  • de optimale positie van een Biokinetische oefening,
  • werken met circuitlokalisatie op de diverse soorten weefsels,
  • prioriteit voor correctie bepalen,
  • oefeningen behorend bij de 16 indicatiespieren uit Touch for Health 1 (incl. de 4 delen van de Quadriceps Femoris).

Na afloop van deze cursus ben je in staat om met een veelheid aan pijnklachten te werken en de fysiek/strukturele balans te helpen herstellen.

De cursus Biokinetische Oefeningen is een onderdeel van de Wellness-kinesiologie van Wayne Topping. 

Vrije keuze module
Aantal uren: 16
Verplichte vooropleiding: Stress Release 4Touch for Health 4
Vervolg:

Agenda Biokinetische oefeningen

Zijn er geen modules gepland? Neem contact op met een van onderstaande trainers voor meer informatie.


Trainers van de module Biokinetische oefeningen