De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

De globaal de opbouw van de 4 opleidingsjaren

Het studieprogramma bestaat uit 4 leerjaren die aansluitend op elkaar zijn ingericht. Doordat de opleiding modulair aangeboden wordt, ben je vrij om langer over deze leerjaren te doen. 

TOPKI biedt een integraal programma dat bestaat uit een verplicht deel en een deel waarin het aantal uren vaststaat, maar de invulling ervan vrij wordt gelaten. De eerste twee jaren wordt er gewerkt aan een solide allround basis, daarna krijg je de mogelijkheid om je te specialiseren in je eigen talent en voorkeursrichting. De vrije keuze bied je de mogelijkheid om je te specialiseren in je eigen voorkeursrichting, aangepast aan de unieke kwaliteiten van jouzelf.

Het Huis van TOPKI

De opleiding leggen we graag uit vanuit de metafoor van het bouwen van een huis. Waarbij het niet alleen belangrijk is om goede bouwstenen te gebruiken, maar het cement en de juiste volgorde even belangrijk zijn voor een stevig en gefundeerd huis.

TOPKI biedt vakinhoudelijke cursussen, gegeven door een van onze aangesloten, erkende en geüpdatet trainers:

Dit zijn de kinesiologische 'bouwstenen' van het ‘Huis van TOPKI’ van waaruit je anderen begeleidt naar een gezonder en bewuster leven.

TOPKI biedt ook therapeutische cursusdagen, gericht op je persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden t.b.v. je verdere professionalisering als algemeen CAM-therapeut of Kinesioloog. TOPKI zet zich in voor jouw persoonlijke groei en dit gebeurt op een persoonlijke en opbouwende manier. Dit noemen wij ook wel de TOPKI-dagen.

Dit is het kinesiologische 'cement tussen de bouwstenen' van het ‘Huis van TOPKI’. Deze modules zorgen ervoor dat je therapeutisch werkt, het educatieve model volgt, in je kracht staat én dat volledig vanuit jouw talenten. Wij begeleiden je bij je eigen vorming en stimuleren je ontwikkeling als therapeut.

          

 <----

Bij TOPKI heb je dus een ruime mogelijkheid van scholing, wat zorgt voor onze professionele veelzijdigheid. De beschrijving en toegangseisen van de cursussen zijn aangegeven bij de betreffende module. Wanneer er een cursus niet in de agenda gepland is, kun je de trainer hiernaar vragen via de mail. Onder elke cursus staan de trainers die les mogen geven voor de betreffende cursus en achter elke foto staat een mailadres.

Bekijk onderstaande video waarin de opleiding uitgelegd wordt vanuit de metafoor van het bouwen van een huis. 

 

De core-instructeurs van TOPKI zorgen ervoor dat je gaat testen vanuit respect voor de ander en zonder vooringenomenheid. Dat je gaat “spelen” met het materiaal.
We stimuleren je om te blijven onderzoeken, zodat je gaat begrijpen wat je aan het doen bent en waarom. Denken en werken vanuit Hbo niveau, waarbij je verder kijkt dan alleen de procedures!

TOPKI staat garant dat wanneer je als student examen doet en slaagt je professioneel kinesioloog bent, met het kwaliteitsniveau en alle stappen die daarbij horen. Die kwaliteit toon je in de Schriftelijke Eindpresentatie en tijdens je examen.

Na het met goed gevolg afsluiten van de 4-jarige opleiding kun je jezelf aansluiten bij de LVNT of VBAG, bekende beroepsverenigingen in Nederland. Dit heeft als voordeel dat  toekomstige cliënten gegarandeerd zijn van de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld door de beroepsverenigingen en dat de consulten door een groot aantal zorgverzekeraars worden vergoed.

Studentlidmaatschap

Om mee te snoepen van deze therapeutische vorming hoef je niet nu al te bedenken dat je de hele opleiding gaat doen. Sluit je aan als student of therapeut en draai mee op ons programma, oefen mee met onze studenten en ervaar de expertise in kinesiologie.
Verder geven wij advies in het meest optimale traject. Per jaar kun je bepalen of je verder wilt.

Ons studentlidmaatschap is €150 per jaar en éénmalig €50 inschrijfkosten. De opleiding is geheel modulair. Dat wil zeggen dat je je niet voor een heel studiejaar ineens, maar steeds per cursusmodule aanmeldt. De factuur ontvang je van de desbetreffende trainer voor aanvang van de cursus. Je betaalt alleen voor de cursussen waar je jezelf voor aanmeld.

Via een bij- en nascholingsabonnement kunnen kinesiologen die geen student zijn ook deze dagen volgen, omdat wij graag de kwaliteit waar TOPKI voor staat willen uitdragen. Via een abonnement van €100 per jaar hebben zij toegang tot al deze persoonlijke begeleidingsdagen. Zij krijgen geen inlog in het OBP en geen studentenbegeleiding.

Wat is er nu zo fijn aan student zijn bij TOPKI?

Wij denken:

  • Je hoort bij een groep gelijkgestemden en dat geeft een goed gevoel
  • Je volgt de opleiding in je eigen tempo
  • Je kunt de therapeutische dagen (themadagen, praktijkdagen en vakdagen) volgen
  • Je kunt actieve stage doen onder begeleiding van een professioneel kinesioloog
  • Via de vragen/antwoorden in het OBP duik je dieper het materiaal in en schrijf je op wat je denkt
  • Intervisie zorgt ervoor dat je het materiaal daadwerkelijk in de vingers krijgt
  • Er is een vakinhoudelijke supervisor die met je meekijkt naar je planning voor het komende jaar
  • Je hebt de mogelijkheid om af te studeren aan het eind van de opleiding
  • Er is een persoonlijke supervisor die tijdens je opleiding met je meekijkt en denkt/beweegt in je persoonlijke ontwikkeling
  • Je wordt af en toe getoetst en daar groei je van.