De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Stage

Lichaamsstructuur Basis Emotie Verdieping Voeding Specialisatie Leren Vorming Stage

Gedurende de opleiding maak je kennis met meerdere vormen van stage. Van observeren tot zelf oefenen onder begeleiding. De diverse vormen zijn te lezen in onze Studenten informatie map.

Tijdens een actieve stage balanceren studenten elkaar onder supervisie van een professioneel kinesioloog. Daarna volgt een persoonlijke en algemene bespreking. Je maakt een verslag wat door je medestudent wordt nagekeken en gecorrigeerd. Daarna stuur je het naar de begeleidende professioneel kinesioloog. Indien er aanvullingen op het verslag zijn, zal de supervisor dit aangeven zodat je deze in je verslag kan verwerken. Je maakt een verslag van zowel de ontvangen als de gegeven balans. 

De leerdoelen van stage zijn:

  • integratie van theoretische kennis en praktische vaardigheden op gebied van het testen en balanceren
  • toepassen van inzicht, vaardigheden en begrip, op het gebied van het testen en balanceren
  • methodisch en reflectief denken, logischerwijs kunnen analyseren wat prioritair is bij een bepaalde doelstelling, en daarnaast de juiste technieken kunnen inzetten op de gewenste momenten
  • communicatie, via anamnese de goede link kunnen leggen, de juiste vragen stellen en op educatieve wijze kunnen uitleggen wat er tijdens het testen en corrigeren gevonden is
  • in staat zijn het geleerde van deze onderwijseenheid oe te passen op mensen die niet bekend zijn met kinesiologie (cliënten / leken / familie en vrienden). In staat zijn een verslag te maken, met hierin een goede zelfevaluatie
  • overleggen met collega’s over de theoretische en praktische kennis
  • terugkoppeling kunnen geven naar de docenten
  • reflecteren en actie kunnen nemen op wat goed gaat en wat verbetering behoeft

Na een stage heb je onder begeleiding kunnen oefenen en raak je meer vertrouwd met de specifieke technieken. 

Verplicht te volgen module
Aantal uren: 4
Verplichte vooropleiding: Stress Release 1+2Touch for Health 2
Vervolg:

Agenda Stage


Trainers van de module Stage