De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Het Online Begeleidings Programma (OBP)

Op de site van TOPKI kan de student inloggen.

Iedere student heeft een begeleider die de geschreven stukken nakijkt en bespreekt. In het OBP komen:

 • Adres gegevens van de student -> online studentenlijst – zichtbaar voor de studenten met een inlog. Dit kan aan/uit gevinkt worden.
 • STO-vragen
 • PTO stage-verslagen/opdrachten
 • RTH-vragen
 • Certificaten -> resultatenoverzicht – zichtbaar voor de studenten met een inlog.

STO = Schriftelijke toetsing & ontwikkeling. Per module zijn er vragen die de student beantwoordt om meer diepgang en inzicht in de materie te krijgen. Deze vragen kan de student openen na het uploaden van het certificaat. Er zijn 4 STO blokken: 1e jaar: Basis, Emotie, 2e jaar: Leren en Voeding.

PTO = Praktische toetsing & ontwikkeling. Actieve Stage aansluitend op een STO (1e jaar: Basis, Emotie, 2e jaar: Leren en Voeding), als afsluiting van het eerst jaar (Propedeuse stage), het derde en het vierde jaar (Afstudeerdag 2). Daarnaast worden er nog 32 uur stage gevolgd. In het 3e/4e jaar adviseren wij ook Passieve Stage te volgen.

RTH = Reflectie therapeutisch handelen. Geïnspireerd op de ZPM van de BvK (Zelfpresentatiemap van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie 2018). De vragen worden vanaf het tweede leerjaar aangeboden, ingevuld en een aantal moeten terugkomen in de SE. Daarnaast heeft de student de vrijheid om extra RTH vragen te presenteren in de SE om een completer beeld te geven van de therapeutische competenties. In het eerste jaar is hierop een voorbereiding.

SE = Schriftelijke eindpresentatie. Het SE wordt ingeleverd in het vierde jaar en beoordeeld door minimaal twee examinatoren. Het SE bestaat uit de volgende onderdelen:

 • ZP = Zelfpresentatie (schrijven vanaf het derde jaar)
 • RTH = Reflectie therapeutisch handelen (deze vraag wordt vanaf het 2e leerjaar ingevuld en aangevuld t/m het examenjaar).
 • Casus (2x 3 balansen volledig uitgeschreven) (schrijven eind derde jaar = proefcasus, afronden in het vierde jaar 1e helft)
 • TO = Theoretische onderbouwing (schrijven vanaf het eerste jaar = STO)
 • CV = de opleidingsurenoverzicht + eigen CV (schrijven vanaf het eerste jaar = o.a. overzicht uit OBP)

Voordelen van het OBP:

 • Ook wanneer je nu nog geen zicht hebt of je wel/niet wilt afstuderen of wanneer je student bent voor de verdiepingsdagen van de opleiding en je helemaal niet af wilt studeren, dan is het OBP een geweldig hulpmiddel om te gebruiken. De STO-vragen en RTH-vragen zijn ervoor om de kennis van de gevolgde basis modules te bestendigen en te verdiepen en het door te trekken naar HBO niveau. Wanneer je nog niet op HBO niveau denkt wordt dit je spelenderwijs eigen gemaakt. Zelfreflectie is iets waar je je leven lang plezier van hebt.
 • Je legt een groeidocument aan, daarmee integreer je, hou je het bewust en beschikbaar en heb je een gedegen voorbereiding op het gebruik in de praktijk en op het examen.
 • Ook als je er meer jaren over doet (modulaire opleiding), houd je grip, kun je eenvoudig dingen nazoeken en weer uitbreiden.
 • Daarna is het een geweldig naslagwerk en methode om jezelf te blijven uitdagen en te groeien in je vak.
 • Oefenen in en zichtbaar maken van HBO-werk- en denkniveau als kinesioloog.
 • Je verwerft ermee een compleet beeld van je competenties (tezamen met de casus).
 • Gemakkelijker bijhouden van je programma en zien waar je bent/staat.
 • Inzien waar je medestudenten zijn/staan, waardoor je gerichter kunt oefenen. Daarnaast wordt er automatisch een overzicht gemaakt van de certificaten die je upload. Hierdoor kun je gemakkelijker zien welke student dezelfde modules heeft gedaan om af te spreken voor intervisie. Oefenen met elkaar met de kinesiologie vakkennis is het belangrijkste om dit prachtige materiaal in de vingers te krijgen.
 • De druk die ervaren wordt van het examenjaar wordt beter verspreid.

Voordelen voor ons als begeleiders:

 • De vertaalslag door de student inzichtelijk maken (theorie à praktijk op HBO werk- en denk niveau).
 • De student beter kunnen volgen en coachen in zijn/haar ontwikkeling.
 • De student beter en stapsgewijs kunnen voorbereiden op het eindexamen.
 • Verbetering leersysteem en zichtbaar maken van de HBO-kwalificaties.

Met het uiteindelijke doel:
De kwaliteit waar TOPKI voor staat bestendigen en waarborgen

We staan garant dat wanneer je als student examen doet (en slaagt) dat je dan Professioneel Kinesioloog bent, met het kwaliteitsniveau en alle stappen die daarbij horen. Deze kwaliteit toon je in de SE (Schriftelijke eindpresentatie) en tijdens je examen.

Je kunt kinesioloog zijn waarbij je werkt als een soort “uitvoerder” van procedures. Bij TOPKI word je in de opleiding begeleidt om een stap verder te gaan en een hbo denk- en werkniveau te integreren. Waarbij belangrijke pijlers zijn:

 • werken vanuit respect voor de ander;
 • zonder vooringenomenheid testen;
 • weten wat je doet.

Als je dat doet, ga je “spelen” met het materiaal. Het is belangrijk om te begrijpen wat je aan het doen bent en waarom. Waardoor je niet blijft “steken” in procedures!