De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Vakdag D: Integratie Touch, Stress, Voeding, Leefblind en Modes

Verdieping Specialisatie Vakdagen

Vakdagen zijn vakinhoudelijke praktijkdagen of supervisiedagen die op het vak kinesiologie zijn gericht en die helpen bij een goede en vakkundige praktijkvoering. Deze vakdagen lopen als een `rode draad` door de opleiding heen.

De vakdagen zijn daarom samengevoegd onder het hoofdstuk vakinhoudelijke supervisie. Op deze manier wordt de student op een bijzondere manier en stap voor stap begeleid in het vak Kinesiologie. Er is een volgorde aangebracht en deze volgorde wordt ook door het jaar heen zo aangeboden.

Vakdag D is de vierde vakdag en wordt idealiter gevolgd door tweede-jaars studenten aan het einde van het tweede jaar, nadat je de verplichte vooropleiding gevolgd hebt.
Je leert Touch for Health, Stress Release, Voeding Testen en Balanceren,  Zicht op Leefblind/BrainGym en Handmodes te combineren. Ook wordt gesproken over het maken van set-ups, handzame pakketjes van mogelijke behandelopties en hoe je voor jezelf een praktische map voor je eigen praktijk kan maken.

De leerdoelen van Vakdag D zijn:

  • het combineren van technieken uit Touch for Health, Stress Release, Voeding Testen & Balanceren, Zicht op Leefblind/BrainGym en Handmodes in het geven van balansen

Na afloop van Vakdag D ben je in staat de technieken van Touch for Health, Stress Release, Voeding Testen & Balanceren, Zicht op Leefblind, BrainGym en Handmodes te combineren in het geven van een balans.

Agenda Vakdag D: Integratie Touch, Stress, Voeding, Leefblind en Modes


Trainers van de module Vakdag D: Integratie Touch, Stress, Voeding, Leefblind en Modes