De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Bewustzijnsleer

Lichaamsstructuur Basis Emotie Voeding Leren Communicatie & Counseling

Bewustzijnsleer

De module Communicatie & Counseling loopt als een rode draad door de hele opleiding heen. Bewustzijnsleer is hier een onderdeel in. In de eerste plaats wordt bij Bewustzijnsleer veel aandacht besteed aan het eigen proces. Ontdekken wie je bent, waar je voor staat en de manier waarop je met anderen communiceert. Die communicatie is de andere grote pijler van deze cursus. Als een mens zichzelf kent, is hij in staat tot een diepere verbinding met zichzelf en zo ook met de mensen en de wereld om zich heen. 

Het proces van mens wording is een hele mooie. De baby is voor de geboorte volledig één met de moeder en heeft geen weet van wat hem te wachten staat. De geboorte laat hem kennis maken met de duale wereld van warm/koud, honger/voldaan zijn, geborgenheid/eenzaamheid enz.

Eerst vinden ouders alles leuk en schattig en dan komt er een tijd waarop er grenzen aangegeven worden. Zo ontwikkelt de kleine mens zijn ego, super-ego en imago. Er verdwijnt wat naar de schaduw en projectie wordt een feit. (Dit is een algemene theoretische korte beschrijving van wat er gebeurt)

De eerste vier dagen gaan we met deze onbewuste ontwikkeling aan de slag.
We gaan onze eigen reacties, projecties en overlevingsmechanismen onderzoeken. De tegenstrijdige boodschap van het Superego gaat gepaard met zowel duidelijke als subtiele lichamelijke spanningen. Dus we gaan de stress afhalen van de tegenstrijdigheden in ons en van gewoontes die we niet langer nodig hebben, middels kinesiologische (lichaamsbewustzijn) technieken. Door geleidelijk aan geen splitsing meer aan te brengen, en angsten te overwinnen, kom je tot heelheid in jezelf. Je ontdekt meer ruimte en diepte in jezelf. Je ervaart meer aanwezigheid in wat je doet. Je energie gaat weer stromen en passie en creativiteit komen weer binnen handbereik. Bovendien zie je duidelijker wat er tussen jou en de ander speelt.

De tweede vier dagen krijgen we zicht op onze stralende essentie, omdat deze niet langer belemmert is door onze onbewuste inkleuring van het heden met herinneringen uit het verleden. Middels een diepe Zelfaanvaarding kan een verschuiving in ons bewustzijn voltrekken en kan onze Essentie tevoorschijn komen. De verdeeldheid in jezelf lost op. Wanneer je kunt zijn waar je bent, dan kun je jezelf laten vallen in je ware aard, in je eigen Essentie. Is de alertheid los, dan ga je zien dat elk aspect van jou al helemaal perfect en volmaakt is. De Zijnskwaliteiten zijn nu de ondergrond geworden van alles wat je vindt, voelt en doet. Dat is Zelfrealisatie.

We maken gebruik van:

  • De ego-fixaties, de ego-idealen, de kernkwaliteiten, de essentiële kwaliteiten en de spirituele kwaliteiten en de verbindingen daartussen
  • gesprekstechnieken en coachingstechnieken
  • de vier perspectieven in het coachproces
  • de drie kwaliteiten waarmee we leren om goed met de spanningen die bij het dagelijks leven horen om te kunnen gaan
  • elkaar ondersteunen in onze onderzoekingstochten naar binnen
  • oefeningen en kinesiologie, om de spanning die ontstaan is los te laten en de nieuwe jij te ankeren.

Door de manier waarop we met kinesiologie patronen of ervaringen benaderen (niet herbeleven!) worden direct nieuwe en veilige lichamelijke ervaringen verweven met de oorspronkelijke ervaringen. Daarbij ervaar je dat je in het hier en nu aanwezig kunt blijven (in staat om het te hanteren) en niet overweldigd en hulpeloos bent (het gevoel wat bij de oorspronkelijke ervaring gespeeld heeft). Wat er gebeurt is dat we van oude ervaringen de belastende stress afhalen en de manier waarop je het nu ervaart ankeren in je lichaam en dit wordt als nieuwe herinnering opgeslagen. Hierdoor verandert de lichaamsherinnering rondom de ervaring en ontstaat er weer de vrije keuze in het reageren en verdwijnt de automatische overlevingsreactie.

Patronen worden zo doorbroken op een rustige en natuurlijke manier. In de ervaring (als kind of tijdens een stressvolle gebeurtenis) had je het nodig om op een bepaalde manier te reageren, zodat je de gebeurtenis aan zou kunnen. Wanneer er een ontkoppeling is tussen de gebeurtenis uit het verleden en de fysiologische stressreactie en dit gebeurt nu in veilige omstandigheid, heb je de reactie niet langer nodig. Je hebt het niet langer nodig om 'in het verleden' te leven en daardoor kun je nieuwe stappen zetten in je toekomst. M.a.w. dan is veranderen mogelijk en gaat zelfs vanzelf omdat je je door wilt ontwikkelen naar wie je in de kern bent.

De 7e dag komt Erica Rijnsburger - www.elenchis.nl - zij heeft oa het boek Non-duale wijsheid geschreven.

Herken je essentie, ontdek je unieke staat van zijn, vertoef in de ultieme vrijheid die daarop volgt en vertrouw op de wijsheid van het proces. Non-duale wijsheid – Erica Rijnsburger.

 

Aan het einde van deze 8 dagen ben je in staat de ander te helpen met het doorzien en disidentificeren van bepaalde gedachtenpatronen. Je bent in staat de eigen draagkracht te vergroten voor gevoelens van ongemak (containment). Je weet hoe je kinesiologie hierin toepast.

Verplicht te volgen module
Aantal uren: 64
Verplichte vooropleiding: Stress Release 3Touch for Health 2
Vervolg:

Agenda Bewustzijnsleer

Zijn er geen modules gepland? Neem contact op met een van onderstaande trainers voor meer informatie.


Trainers van de module Bewustzijnsleer