De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Voeding Testen en Balanceren 4: TAT (Transformerende Allergie Technieken)

Voeding Voeding Specialisatie

De verdiepingscursus Voeding Testen en Balanceren 4: TAT (Transformerende Allergie Technieken) is ontwikkeld om allergiecorrecties in de diepte en vanuit meerdere invalshoeken toe te passen. Alle geleerde kennis wordt hierin geïntegreerd. Door een allergie te koppelen aan een lichaamssysteem (ademhaling-, spijsvertering-, beweging- , zenuwsysteem etc.), het immuunsysteem te ondersteunen, orthomoleculaire ondersteuning aan te bieden en emotionele diepgang in de correcties aan te brengen is er veel meer mogelijk in de behandeling van allergieën.

De onderwerpen van de cursus Voeding Testen en Balanceren 4: TAT (Transformerende Allergie Technieken) zijn:

 • het toepassen van reeds opgedane kennis en praktische vaardigheden uit eerdere cursussen, en in het bijzonder de technieken uit voeding testen en balanceren 1, 2 en 3
 • achtergrondinformatie van plan van aanpak bij allergieen vanuit de diverse systemen van het menselijk lichaam: ademhalingssysteem, bloedsysteem, bewegingssysteem, spijsverteringssysteem, hormonaal systeem, stofwisselingssysteem, zenuwsysteem, zintuigsysteem, energiesysteem, uitscheidingssysteem en immuunsysteem.
 • een set up, protocol voor ieder systeemin het lichaam
 • nadenken over opbouw van goede allergiebehandeling, wat is wel en niet mogelijk? Logica van opbouw : van algehele belastbaarheid, naar basis 5, naar individuele allergie of groep en van daaruit naar combinatie met systeem
 • het leren beredeneren van (on)mogelijkheden
 • mogelijke combinatievormen om vanuit systemen te werken, overzicht leren behouden
 • bedenken van geschikte set ups, op maat leren maken van allergieplan, two pointing en set ups en terugkoppeling naar client, volgens ethische normen en educatieve model
 • zo zuiver mogelijk testen en afstemmen op individu
 • praktijkvoorbeelden en uitdagen van eigen plan van aanpak te bedenken bij diverse cases
 • beperkingen ten aanzien van corrigeren van allergieën en intoleranties, de risico’s kennen bij anafylactische shock en bewust zijn van grenzen en mogelijkheden op dit gebied
 • alle bovengenoemde kennis en inzichten in de praktijk toepassen met respect en integriteit
 • werken met het hele schema van voeding testen en balanceren 4/ TAT

Na de cursus Voeding Testen en Balanceren 4: TAT (Transformerende Allergie Technieken) ben je in staat een onbalans op het gebied van allergieën in een lichaamssysteem op te sporen en het gekoppelde allergeen uit te testen en te behandelen.

Vrije keuze module
Aantal uren: 24
Verplichte vooropleiding: Voeding Testen en Balanceren 3
Vervolg: Voeding Testen en Balanceren 5: Master TAT

Agenda Voeding Testen en Balanceren 4: TAT (Transformerende Allergie Technieken)

Zijn er geen modules gepland? Neem contact op met een van onderstaande trainers voor meer informatie.


Trainers van de module Voeding Testen en Balanceren 4: TAT (Transformerende Allergie Technieken)