De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Voeding Testen en Balanceren 3

Voeding Voeding Specialisatie

Bij Voeding Testen en Balanceren 3 worden allergieën in de breedte aangepakt. Je leert werken in groepen van meerdere allergenen die aanverwant zijn en welke je wel en niet kunt combineren. 

Het protocol bestaat uit het "reprogrammeren" van het lichaam op allergische reacties. Er wordt onder andere gewerkt met het vrijmaken van energieblokkades via de meridianen in combinatie met de release van de betrokken emotie en het balanceren van riddler, modes, chakra’s, en het immuunsysteem.

De onderwerpen van Voeding Testen en Balanceren 3 zijn:

 • het toepassen van reeds opgedane kennis en praktische vaardigheden uit eerdere cursussen, en in het bijzonder de technieken uit voeding testen en balanceren 1 en 2
 • achtergrondinformatie van plan van aanpak bij allergieen, uitleg basis 5 testen, uitleg structurele en logische aanpak en stap voor stap behandelplan
 • nadenken over opbouw van goede allergiebehandeling, wat is wel en niet mogelijk?
 • mogelijke combinatievormen om veilig in groepen allergenen te werken, praktijkprotocol allergie more in one, maximum te balanceren buisjes per sessie, prioritair werken
 • reprogrammering van allergische reactie door het vrijmaken van de blokkades op de blaasmeridiaan, het schoonmaken van de verantwoordelijke meridiaan, de release van de overkoepelende emotie, het werken met riddler, modes, chakra’s, immuunsysteem, amygdala, tijdklok en eventuele leeftijdsregressie
 • massage van chakra acupressuurpunten
 • werken met tussenpersoon en allergie of intoleranties
 • uitzoeken van dieet en eliminatietijd bij allergie behandeling, logica van de diëten en behandeling blaasmeridiaan
 • beperkingen ten aanzien van corrigeren van allergieën en intoleranties, de risico’s kennen bij anafylactische shock en bewust zijn van grenzen en mogelijkheden op dit gebied
 • alle bovengenoemde kennis en inzichten in de praktijk toepassen met respect en integriteit
 • werken met het hele schema van voeding testen en balanceren 3

Na de cursus Voeding Testen en Balanceren 3 ben je in staat om een onbalans op het gebied van allergieën die behoren bij een bepaalde groep (inhalatie / voeding / omgeving), uit te testen en te behandelen.

Vrije keuze module
Aantal uren: 16
Verplichte vooropleiding: Voeding Testen en Balanceren 2
Vervolg: Voeding Testen en Balanceren 4: TAT (Transformerende Allergie Technieken)

Agenda Voeding Testen en Balanceren 3

Zijn er geen modules gepland? Neem contact op met een van onderstaande trainers voor meer informatie.


Trainers van de module Voeding Testen en Balanceren 3