De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Themadag Tibetaanse Achten

Specialisatie Themadagen

Op deze Themadag kijken we door een Tibetaanse bril naar verschillende energie patronen in en om ons lichaam.
Dit systeem werd door de Tibetaanse monniken gebruikt om tot rust te komen en om energie naar het lichaam toe of van het lichaam vandaan te voeren.

De ervaring leert dat de figuur 8-energiestroom een zeer krachtig patroon is wat overal is terug te vinden in ons lichaam. Een systeem dat andere energiesystemen met elkaar verbindt en in evenwicht brengt door te informeren over zijn gezondste, meest levendige staat. Een systeem dat ook binnen individuele energiesystemen verbindt en informeert over zijn gezondste, meest levendige staat en daarmee een diepe uitwerking heeft op celniveau.

Er worden verschillende technieken behandeld en aangeleerd:

 • 8-energiestroom, inclusief testen op welk niveau dient te worden gewerkt
 • spiraal-energiestroom, inclusief testen met welke vorm en richting dient te worden gewerkt
 • Zeven elementen figuur 8 acupressuurtechniek volgens Richard Utt

We starten met het balanceren van het fysieke niveau, omdat alles wat in het fysieke lichaam geuit wordt, de andere niveaus al gepasseerd is en je daarin niet terug vindt.  

We onderzoeken de bijbehorende emoties en nemen deze in de beweging van de figuur acht stroom mee om te balanceren.

Een geweldige diepgang om echt te begrijpen wat de energiestroom van de Tibetaanse acht doet en hoe een onbalans in de oscillatie* / de energie in de beweging van de figuur 8 eruit ziet.

* Een trilling of oscillatie is een periodiek herhaalde omkering van de bewegingsrichting (bv de slinger van een klok). 

De onderwerpen van de themadag Tibetaanse Achten zijn:

 • De invloed van de Tibetaanse figuur acht energiestroom op het meridianensysteem en het chakrasysteem
 • Hoe een verstoorde figuur acht stroom met een overmaat aan energiestroom in Yin of Yang richting eruit ziet en wat oscillatie is.
 • De verschillende energiestromen en hun toepassingen
 • De emoties die hierbij betrokken kunnen zijn
 • het toepassen ervan bij het balanceren van een cliënt
 • Gebruik maken van verschillende modes
 • de verschillende segmenten in het figuur 8 patroon en het activeren ervan, wanneer een bepaald deel stagneert
 • via alarmpunten de locatie van de subtielere onevenwichtigheden in de energiestroom van de Figuur 8 vinden
 • hoe een geblokkeerd of onevenwichtig acupressuurpunt ten grondslag kan liggen aan een subtielere figuur 8 energie-onbalans
 • werken met de 5-elementen wet

Na afloop van de themadag Tibetaanse Achten ben je in staat om de geleerde technieken toe te passen. Je begrijpt echt wat deze energie doet en wat er gebeurd bij een onbalans, waardoor je correctie diepgaander en krachtiger is.

Je bent in staat om de verschillende figuur-8 patronen op verschillende niveaus te testen op onbalansen en door middel van eenvoudige technieken ervoor te zorgen dat informatieoverdracht en verbinding binnen en tussen individuele energiesystemen weer optimaal functioneert.
Wanneer er sprake is van een subtielere onevenwichtigheden in de energiestroom van de Figuur 8, ben je in staat om deze via de vijf elementen te corrigeren en daarmee het functioneren van de figuur-8 energieën te optimaliseren.

Verplicht te volgen module
Aantal uren: 8
Verplichte vooropleiding: Praktijkdag Touch for HealthStress Release 1+2Touch for Health 4
Vervolg:

Agenda Themadag Tibetaanse Achten


Trainers van de module Themadag Tibetaanse Achten