De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Brain Gym® Verdiepingsdag: het Leesplan

Edu-Kinesiologie

Heb je Brain Gym® 101 gevolgd en ben je enthousiast om dit doelgericht in de praktijk te brengen? 
Het Brain Gym Trainingscentrum biedt een dag om Brain Gym te verdiepen met hun specifieke aanpak: 
het Leesplan.

Eigen onderzoek dat hier aan vooraf ging
Een aantal jaren geleden is dit plan gestart als een eigen onderzoek; uitgevoerd door Brain Gym cursisten. Er werd gewerkt met basisschoolleerlingen die bleven steken in het technisch leesproces, een diagnose dyslexie hadden, of bij wie men dit vermoedde. Gedurende 6 weken werd er, drie keer in de week, Brain Gym gedaan en daarna gelezen. 

Met deze aanpak heeft 74% van de leerlingen al na deze korte periode een positieve resultaat bereikt bij de leestoetsen. Ook de leerlingen met dyslexie verbeterden hun leesniveau; zij voerden de Brain Gym oefeningen 3 weken langer uit. Na afloop van het traject zei 97% van de leerlingen meer gemotiveerd te zijn voor lezen. En 100% van de leerkrachten meldde een positieve verandering in houding en motivatie.

Door de mooie resultaten van dit onderzoek hebben wij besloten om dit traject om te zetten in een plan van aanpak; het Leesplan.

Hoe kun je aan de slag met het Leesplan?
1.    Als vooropleiding volg je Brain Gym® 101 en een Praktijkdag Brain Gym® 101 
              (of i.p.v. een praktijkdag herhaal je minimaal het eerste gedeelte van Brain Gym® 101) 
2.    Vervolgens doe je mee aan de Verdiepingsdag Brain Gym; het Leesplan.
3.    Coach 4x (of meer) een leerling of een groepje. Lever hiervan de verslagen in.
4.    Deze verslagen worden doorgenomen met Elly en Monique; zij geven indien nodig nog advies.

Verdiepingsdag
Extra aandacht voor het juist uitvoeren en het aanleren van de betreffende Brain Gym oefeningen en de Dennisons Lateraliteits Repatterning. We bespreken het gebruikte protocol. En je krijgt leuke leestips.

De leerdoelen van de Verdiepingsdag Het Leesplan zijn:

  • het kunnen uitvoeren van de Brain Gym oefeningen en Dennisons Lateraliteits Repatterning
  • het kunnen toepassen van het spefieke protocol van Het Leesplan

Na afloop van de Verdiepingsdag Het Leesplan ben je in staat om het protocol Het Leesplan met de daarbij behorende Brain Gym oefeningen en Dennisons Lateraliteits Repatterning toe te passen bij cliënten in jouw praktijk.

Overige module
Aantal uren: 7
Verplichte vooropleiding: Brain Gym® 1.01 Praktijkdag Brain Gym®101
Vervolg:

Agenda Brain Gym® Verdiepingsdag: het Leesplan


Trainers van de module Brain Gym® Verdiepingsdag: het Leesplan