De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Zelfontwikkelingsprogramma JOIN2 - conflicthantering

Emotie Verdieping Overige

De module JOIN is ontworpen om je te helpen in het proces van zelfontwikkeling. Het is een serie van drie cursussen van drie dagen die intern worden gegeven.

Na het doorbreken en het ont-moeten van je saboteur in JOIN 1, ben je in staat meer voor jezelf kiezen. Je kunt misschien beter nee zeggen waardoor er meer balans komt in dat wat je graag wilt en dat wat er van je wordt verwacht. Het opkomen voor jezelf en het niet langer saboteren van jezelf op bepaalde gebieden kan consequenties hebben voor de buitenwereld. Door deze keuze kunnen conflicten ontstaan.

JOIN 2 is gebaseerd op het vijf elementen model uit Touch for Health 2. In deze cursus wordt dit model gebruikt als een communicatiemodel en krijg je op alle niveaus van de vijf elementen inzicht in conflictgedrag. Dit gedrag wordt omgezet in conflict-hantering. Er wordt gekeken naar het benodigde talent, de blinde vlek, het uitwijkgedrag, de emotie en de transformatie.

De onderwerpen in het zelfontwikkelingsprogramma JOIN2 zijn:

  • je eigen persoonlijke stappenplan of ontwikkelingsplan opstellen waarbij Zelfevaluatie, Zelfverantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Kennis van en ontwikkeling naar het beroepsprofiel en Visie en Missie aan de orde komt
  • de theoretische kennis en praktische vaardigheden op gebied van afnemen van anamnese, voeren van gesprekken ter evaluatie of het teruggeven van resultaten van kinesiologische testen integreren
  • het toepassen van inzicht, vaardigheden en begrip, geleerd in deze module van communicatie en persoonlijke ontwikkeling
  • methodisch en reflectief te denken, logischerwijs kunnen analyseren wat prioritair is bij bepaalde doelstelling, en daarnaast de juiste gesprekstechnieken op de gewenste momenten inzetten
  • duidelijk communiceren, via anamnese de goede linken leggen, de juiste vragen stellen en op educatieve en ethische wijze uitleggen wat er tijdens het testen en corrigeren aan de orde is
  • alle bovengenoemde kennis en inzichten in de praktijk met respect en integriteit toepassen

Na de cursus JOIN 2 heb je inzicht in je eigen rol in conflictsituaties en ben je in staat je gedrag aan te passen.

Verplicht te volgen module
Aantal uren: 27
Verplichte vooropleiding: Zelfontwikkelingsprogramma JOIN1 - sabotagegedrag
Vervolg:

Agenda Zelfontwikkelingsprogramma JOIN2 - conflicthantering

Zijn er geen modules gepland? Neem contact op met een van onderstaande trainers voor meer informatie.


Trainers van de module Zelfontwikkelingsprogramma JOIN2 - conflicthantering