De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

LEAP-FT4

Leren Vorming LEAP

LEAP -FT4 is het vervolg op LEAP-FT3 waarbij je meer achtergrondinformatie krijgt over emotionele- en mentale systeem en alle hersengebieden die hiermee een verband hebben in een kettingreactie bij een stress situatie. Daarnaast krijg je het prikkelverwerkingssysteem ofwel RAS met alle formats en manieren om prikkelverwerking te optimaliseren van geluid, zicht en aanraking. De theorie van het cerebellum wordt ook behandeld maar de praktijk ervan volgt in LEAP Leren. LEAP laat zich gemakkelijk combineren met andere technieken uit de kinesiologie.

De onderwerpen van LEAP-FT4 zijn:

Achtergrondinformatie over:

  • de neurologische gebieden en de functies van de hersenstam, het RAS, cerebellum, en veel meer hersengebieden
  • de neurologie en de functie van paden zowel corticaal, subcorticaal als hersenstam; dit voor de optimalisering van de informatieverwerking.
  • emotioneel systeem (de kettingreactie in het emotioneel systeem wanneer de Amygdala geactiveerd wordt)
  • mentaal systeem (de kettingreactie die ontstaat als er een plan uitgevoerd moet worden)

Correctietechnieken in LEAP-FT4:

  • EMC: deblokkeren van de kettingreactie van de Amygdala, het tot rust brengen van een emotionele reactie 
  • MMC: deblokkeren van het mentaal circuit, als blijkt dat er stress op een doel zit of er moeite is bij het automatiseren 
  • RAS: reticulair activeringssysteem: het deblokkeren van over- of onderprikkeling van RAS, de filtering van de zintuiglijke waarneming. Concentratie, slaapproblemen, problemen bij opletten, irritatie voor geluid, snel afgeleid worden, kunnen allemaal gebalanceerd worden met RAS 

Na de cursus LEAP-FT4 ben je in staat een beter en langduriger resultaat te verkrijgen in het begeleiden van je cliënt in het ontwikkelen van zijn ware potentieel.

Vrije keuze module
Aantal uren: 24
Verplichte vooropleiding: LEAP-FT3
Vervolg: LEAP Health 1

Agenda LEAP-FT4


Trainers van de module LEAP-FT4