De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Brain Gym® Verdiepingsdag: Brain Gym® en Reflexen

Edu-Kinesiologie

De Brain Gym activiteiten ondersteunen een goede integratie van primaire reflexen.

Brain Gym® draait rond 26 bewegingen die gebaseerd zijn op de motorische ontwikkeling tijdens de eerste kinderjaren: een tijd waarin we op een natuurlijke manier onze zintuiglijke kanalen leren coördineren, via aangeboren motorische patronen (primaire reflexen).

Tijdens deze dag leren we al bewegend, de link te verkennen tussen deze verschillende pre- en postnatale fasen en de bewuste, subtiele, gecoördineerde bewegingen die we elke dag maken.

Naast het bespreken van verschillende reflexen, is het doel van deze dag voornamelijk om te (her)ontdekken hoezeer de eenvoudige en gerichte Brain Gym bewegingen ons zenuwstelsel aanspreken op diep niveau.

De leerdoelen van de Verdiepingsdag ‘Brain Gym en Reflexen’ zijn:

  • Het herkennen van de volgende reflexen: reflex van de navelradiatie, de Tonisch Labyrint reflex (TLR), de MORO reflex, de Asymmetrisch Tonische Nekreflex (ATNR), de Symmetrisch Tonische Nekreflex (STNR);
  • Het begeleiden bij specifieke activiteiten die reacties van de bovengenoemde reflexen kunnen laten zien;
  • Het observeren en waarnemen van reacties op deze specifieke activiteiten;
  • De 26 Brain Gym oefeningen uitvoeren om bovengenoemde reflexen te integreren;
  • Het uitvoeren van de Drie Dimensionale Repatterning (3DR) uitvoeren: als procedure om ‘proberen’ te veranderen in automatisch functioneren en ‘reflexmatig bewegen’ te veranderen in bewuste keuze;
  • De specifieke activiteiten na de doelgerichte oefeningen inzetten als post-activiteit, om zodoende de cliënt te laten waarnemen wat het effect van de oefeningen is geweest;
  • Een aangepaste balansprocedure met kinderen uitvoeren om het gevoel van richting en  lichaamsbesef te vergroten.

Na afloop van de verdiepingsdag ‘Brain Gym en Reflexen’ ben je in staat een niet-geïntegreerd zijn van bovengenoemde reflexen te herkennen en Brain Gym oefeningen gericht in te zetten voor de integratie ervan.

Overige module
Aantal uren: 7
Verplichte vooropleiding: Brain Gym® 1.01
Vervolg:

Agenda Brain Gym® Verdiepingsdag: Brain Gym® en Reflexen

Zijn er geen modules gepland? Neem contact op met een van onderstaande trainers voor meer informatie.


Trainers van de module Brain Gym® Verdiepingsdag: Brain Gym® en Reflexen