De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Weerstand op Veranderingen

Overige

Wanneer iemand een probleem heeft, kan hij naar een kinesioloog gaan om een oplossing te vinden voor dit probleem. Er wordt gewerkt aan een nieuwe balans en men krijgt adviezen voor thuis om de situatie blijvend te veranderen. Echter…vaak blijkt dat deze veranderingen lang niet altijd plaatsvinden, ook niet na een aantal kinesiologische sessies.
Iemand WIL wel veranderen, maar KAN men het ook? Wat speelt er?

In deze tweedaagse cursus gaan we op zoek naar redenen en achtergronden waarom een veranderingsproces niet of onvoldoende gerealiseerd wordt.

De leerdoelen van de cursus Weerstand op Veranderingen zijn:

  • in de eerste dag leer je om letterlijk voelbaar te maken welke stappen stress opleveren,
  • je krijgt hier inzicht in en er wordt gewerkt aan een meer structurele balans,
  • tijdens de tweede lesdag wordt in beeld gebracht welke behoefte(n) de testpersoon heeft als het om verandering gaat en hoe hij/zij feitelijk de huidige situatie ervaart,
  • hoe maak je dit inzichtelijk in een diagram,
  • uittesten welke concrete stap nodig is om, met zo min mogelijk stress, toch een haalbare verandering tot stand te brengen.

Na afloop van deze cursus kun je anderen helpen om, met maatwerk, inzicht te krijgen in de weerstand op veranderingen en reik je concrete stappen aan om de gewenste veranderingen ook daardwerkelijk vorm te geven .

Deze cursus is ontwikkeld door Brigitte van Putte Hohenwarter en Els Jansen.

Overige module
Aantal uren: 16
Verplichte vooropleiding: Touch for Health 2
Vervolg:

Agenda Weerstand op Veranderingen

Zijn er geen modules gepland? Neem contact op met een van onderstaande trainers voor meer informatie.


Trainers van de module Weerstand op Veranderingen