De meest veelzijdige opleiding in Professionele Kinesiologie

Persoonlijke supervisie

Communicatie & Counseling

Persoonlijke supervisie is een verplicht onderdeel in de opleiding.

Dit traject is ter ondersteuning en ontwikkeling van het persoonlijke groeiproces en loopt samen met Communicatie & Counseling (8 dagen), Talentenspel (4 dagen) en Vakdagen als een rode draad door de opleiding. Voor het vak van Professioneel Kinesioloog hebben we uiteindelijk vele kwaliteiten, vaardigheden en competenties nodig. 

De student bekijkt samen met een van de begeleiders het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) en overlegt aan welke ontwikkelingsstappen gewerkt wordt tijdens de supervisie en/of andere benodigde begeleiding.  

Het POP wordt gebruikt als ijkingsmoment en evaluatie voor de student. Tevens wordt het ingezet om afspraken te bekrachtigen, die zijn gemaakt in het kader van de persoonlijke supervisie. Bij iedere student wordt bekeken waar eventuele groeimogelijkheden of valkuilen zijn, zodat het POP in het persoonlijke ontwikkelingsproces van de aankomende kinesioloog de optimale individuele begeleiding biedt. 

Er wordt 1 uur tijd gereserveerd, waarbij de student het uurtarief aan de begeleider betaalt. Het minimum aantal uren over het gehele studietraject is 12 uur, verdeeld over vier jaar. In overleg met de begeleider kan er gekozen worden voor een uitbreiding van het aantal benodigde uren.   

Het Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) bestaat uit

  • Kennis hebben van en werken volgens het Educatieve Model (1e jaar en verder) 
  • Kennis hebben van en werken volgens de Ethische Code van het IKC (1e jaar en verder) 
  • Zelfevaluatie (2e jaar en verder) 
  • Zelfverantwoordelijkheid (2e jaar en verder) 
  • Zelfstandigheid (3e jaar en verder) 
  • Kennis hebben van en ontwikkeling naar het Beroepsprofiel (3e jaar en verder) 
  • Visie en Missie (4e jaar) 
Verplicht te volgen module
Aantal uren: 20
Verplichte vooropleiding: geen
Vervolg:

Agenda Persoonlijke supervisie

Zijn er geen modules gepland? Neem contact op met een van onderstaande trainers voor meer informatie.


Trainers van de module Persoonlijke supervisie